9-10 Aralık 2017 ANKARA DA YAPILACAK OLAN TÜRKİYE GENÇ ERKEKLER BİLEK GÜREŞİ ŞAMPİYONASI YARIŞMA REGLAMANI

img

TÜRKİYE GENÇ ERKEKLER BİLEK GÜREŞİ ŞAMPİYONASI

YARIŞMA REGLAMANI

(9-10 Aralık 2017, Ankara)

 

 

Federasyonumuzun 2017 yılı faaliyet programında yer alan ‘’Türkiye Genç Erkekler Bilek Güreşi Şampiyonası’’ Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu ortaklığı ile 09 – 10 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olup; yarışma bu genelgeye uygun olarak yapılacaktır.

 

Teknik Toplantı              :  09 Aralık 2017,  Cumartesi Saat 09:00

Tartı Tarihi ve Saati       :  09 Aralık 2017, Cumartesi Saat  09:30 - 12:30  

Yarışma, Tartı ve Teknik Toplantı Salonu: 19 Mayıs Spor Tesisleri’nin içinde yer alan Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Sergi Sarayı, No: 7 - Ulus, Ankara

 

 

 

YARIŞMANIN AMACI:

Türkiye genelinde gençler arasında sporu teşvik etmek, gençler arasındaki iletişimi, dostluğu ve kardeşliği arttırmak, Ata Sporumuz olan bilek güreşini gençlere tanıtmak, sevdirmek, yetenekli sporcuları tespit etmek, spor dünyasına kazandırmak, engelli sporcuların da bu tür müsabakalara katılımı sağlamak, lisanslı sporcu sayısını artırmak ve başarılı olanları ödüllendirmek, gençlerimizi bedenen, ahlaken, zihnen ve manen kuvvetlendirmek.

 

A - YARIŞMA KURALLARI:

1.      2017 Türkiye Genç Erkekler Bilek Güreşi Şampiyonasına T.C vatandaşı olan lisanslı sporcular katılabilecektir.  Ferdi lisanslı sporcular kesinlikle katılamayacaktır. Tüm sporcuların kulüp lisansı ile yarışmalara katılımı sağlanacaktır.  K.K.T.C. vatandaşı olan T.C vatandaşı statüsüne sahip sporcular da bu şampiyonaya katılabilecektir.

 

2.      Milli sporcular kesinlikle yarışmaya katılamayacaklardır.

 

3.      Müsabakalardan hemen sonra TMOK tarafından sporculardan doping testi örneği alınacaktır. Disiplin Talimatımıza göre, sonucu pozitif çıkan sporculara, kulüplerine ve antrenörlerine 10.000,00 TL ye kadar para cezası verilecek. Bunun yanında; Doping örneği vermekten kaçınan sporcu Milli Takım kadrosuna alınmayacaktır. Doping testinden kaçınan veya test sonucu pozitif çıkan sporcular, kulüpleri ve antrenörleri yaptırım uygulanmak üzere Disiplin Kuruluna sevk edilecektir. Bu konuda Federasyonumuz Disiplin ve Yaptırım Talimatı “Doping Suçu: Madde – 52 ”  uygulanacaktır.

 

4.      Yarışmaların Teknik Toplantısı; yukarıda belirtilen yerde, Antrenör ve İdarecilerin katılımı ile müsabaka tartısından önce yapılacaktır. İdareciler 2 adet onaylı kafile listelerini yanlarında getirecektir ve yarışma başhakemine teslim edecektir.

 

5.       Onaylı Listesi olmayan iller ile lisanssız ve 2017 vizesi olmayan sporcular yarışmalara alınmayacaktır. Listelerde silinti, kazıntı ve ekleme yapılmayacaktır. Bu durumdaki listeler işleme alınmayacaktır.

 

6.      Onaylı kafile listelerinde sporcuların Adı -Soyadı, kategorisi, sıkleti ve hangi kulüpte lisanslı olduğunun belirtilmesi mecburidir. Ferdi lisanslı sporcular yarışmalara alınmayacaktır.

 

Örnek:   Hasan BAL         Büyük           Erkek          80 kg           Kule  Spor Kulübü      gibi.

Yarışmalara katılacak idareci, beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve sporcular izinlerini, bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alacaklardır.

YARIŞMAYA KATILACAK SPORCU ve KULÜPLER;

 

·         Şampiyonaya katılacaklar onaylı sporcu listelerini, bağlı bulundukları ilin Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerine göndereceklerdir. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ise İl kafile listelerini 06 Aralık 2017 Çarşamba günü, mesai saati bitimine kadar, Federasyonun ( 0312 ) 310 49 05 numaralı faksına göndereceklerdir. 

·         Faks çekildikten sonra (0312) 312 72 09 numaralı Federasyon telefonundan faksın ulaşıp ulaşmadığına dair onay alınacaktır.

·         İl Müdürlüğünden onaylı kafile listesini 06 Aralık 2017 Çarşamba günü, mesai saati sonuna kadar göndermeyen illerin sporcuları, yarışmaya alınmayacaktır.

·         İl Müdürlükleri onaylı kafile listelerini 2 nüsha şeklinde düzenlenecek olup, bu listede sporcu adı soyadı, kulüp ismi ve sıkletleri belirtilecek olup; listelerde sonradan elle düzeltmeler yapılmayacak ve kabul edilmeyecektir

·         Sporcular listelerini en geç 04 Aralık 2017 Pazartesi tarihinde bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerine mesai saati bitimine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

·         İller ve kulüpler yarışmalara, uygun gördüğü kadar sporcu ile katılabilirler.

7.       Müsabakaya katılan sporculardan ilk altı (6) dereceye girenlere ve 1 antrenör ile 1 idareciye harcırahları federasyon tarafından ödenecektir. İlk altı (6) dereceye giremeyen sporculara federasyon tarafından harcırah verilmeyecek olup; sporcular iaşelerini (Harcırahlarını) bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri Spor müdürlüklerinden alacaklardır.

 

8.      Yarışmaya katılan sporcular tartıya çıkarken 2017 yılı vizeli lisansını, lisans fotokopisini ve fotoğraflı nüfus cüzdanlarını yanlarında getireceklerdir. Tartı süresi içinde tartıya gelmeyen sporcular kesinlikle yarışmaya alınmayacaktır. Yarışmacılara; her kategoride 2 Kg tolerans tanınacaktır. Örnek: 65 Kg da yarışmak isteyen bir sporcu en fazla 67 kg gelebilir. Sporcular sıkletinin en fazla bir üst sıkletinde yarışabilirler. Örnek: 65 kg. gelen bir sporcu en fazla 70 kg. da yarışabilir.

 

9.       Yarışma Tartısı ve kayıtları;

A tartısı           B tartısı           C tartısı             D tartısı

50kg                  60kg               70kg                  80kg

55kg                  65kg               75kg                +80kg

55kg Engelli

+55kg engelli

 

Şeklinde olmak üzere dört farklı tartıda yapılacaktır.

 

10.  Sporcular; Müsabakalarda eşofman altı,  arkasında İllerinin veya kulüplerinin ismi yazılı kısa kollu tişört ve spor ayakkabısı giyeceklerdir.  Ayrıca; Yarışmaya katılan herkes, Federasyonun  Giyim – Kuşam Talimatına da uyacaktır. Bunların dışında herhangi bir giysi ile yarışmaya katılmak isteyen sporcular kesinlikle yarışmaya alınmayacaktır.

11.  Federasyon; yarışmaya katılan tüm sporcuların bu Genelgede yer alan kuralları okuduğunu, belgeleri tamamlayıp belirtilen zamanlarda teslim ettiğini, kurallara tam olarak uyacağını ve yaptırımlarını önceden kabul ettiğini varsayarak işlem yapacaktır.

 

B - YARIŞMA SIKLETLERİ:.

18 Yaş Altı Genç Erkekler Sol ve Sağ kol

 

·         50 kg,55 kg., 60 kg., 65 kg., 70 kg., 75 kg.,  80 kg.,+80 kg 

·          Engelli 55, +55 (oturarak yapılacaktır)

Şampiyona WAF Kurallarına uygun olarak yapılacaktır.

 

C - YARIŞMA YAŞ GURUPLARI:

·         18 Yaş Altı Gençler:  2004– 1999 doğumlular dâhil, erkek bilek güreşi lisanslı sporcular

 

D - İTİRAZLAR:

1. Yarışma ile ilgili her türlü itirazlar; sporcu yarışma masasından ayrılmadan, itiraz eden sporcunun antrenörü tarafından bir dilekçe ile ve Federasyonun belirlediği 100 TL. Ücretin Hakem Kuruluna tutanakla teslim edilmesinden sonra, itiraz yarışma başhakemi tarafından incelenir. İtiraz haklı görülür ise; itiraz ücreti geri ödenir. İtiraz haksız yere yapılmış ise; itiraz ücreti geri ödenmez, Federasyonun hesabına aktarılır.

   2.   İtiraz anında yarışma masasından ayrılan sporcunun itirazı, haklı bile olsa değerlendirmeye alınmaz.

 

E - YARIŞMA GÖREVLİLERİNCE UYULMASI ZORUNLU KURALLAR:

1.      Bütün görevli hakemler tartı başlamadan 1 saat önce Teknik Toplantı ve tartı yerinde hazır bulunacaklardır. Yarışma bitinceye kadar da yarışma salonundan ayrılamayacaklardır.

2.      Görev verilmesine karşın; geçerli gerekçesi olmadan yarışmaya gelmeyen hakemlere 2018 Yılı yarışmalarında görev verilmeyecektir.

3.        Hakemler; yarışma sırasında,  Federasyonumuzca verilen hakem giysileri ile birlikte siyah pantolon ve koyu renk spor ayakkabı giyeceklerdir.

4.      Organizasyon ve Teknik Görevlilerin Yarışma Salonunda Yapacakları Ön Hazırlıklar:

          a)  Sporcular  için birer adet soyunma odasının ve 4 adet elektronik tartı aletlerinin hazırlanması,

          b) Yarışma salonuna 8 adet Bilek Güreşi Masasının kurulması ve 3 adet magnezyum tozu kabının hazırlanması,

         c)  Ses ve ışık düzeninin kurulması, Sporcu anonsları için 4 adet mikrofonun sağlanması,

         d)  İstiklal Marşı CD’sinin hazır duruma getirilmesi,

         e) 4 Adet bilgisayar  1 adet yazıcı ve 2 Adet Televizyon ve ekipmanlarının sağlanması,

          f) Yazı hakemleri için 3, itirazlar için1, Teknik Komite için 1 ve lisans kontrolleri için 1 adet olmak üzere Toplam 6 adet masanın; örtü ve sandalyeleriyle birlikte tek örnek olarak kurulması,

         g) Yarışma hakemleri için 20 adet sandalyenin konulması,

         h) Sağlık ve Güvenlik önlemlerinin alınmasının sağlanması

         i) Ödül kürsüsünün hazırlanması.

 

5. Ankara Büyükşehir Belediyesi Solonu yarışma tarihlerinde müsabakalara hazır hale getirecektir.

 

 

F - ÖDÜLLER:

 

Türkiye Genç Erkekler Bilek Güreşi Şampiyonası Ödülleri:

Sporculara Altın Ödülleri:
Türkiye 1. lerine, Tam Altın, Başarı Belgesi ve Madalya

Türkiye 2. lerine, Yarım Altın, Başarı Belgesi ve Madalya

Türkiye 3. lerine, Çeyrek Altın, Başarı Belgesi ve Madalya


Kulüplere Kupa Ödülü:

● İlk üç dereceye giren kulüplere Kupa verilecektir.

Antrenör veya Beden Eğitimi Öğretmenine Umre Ziyareti Ödülü:

Umre Ödülü: Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü onaylı kafile listesinde ismi yazılı, vizeli antrenörler veya kafile listesinde ismi yazılı Beden Eğitimi Öğretmenleri arasından yapılacak çekilişle belirlenecek bir (1) kişiye Umre Ziyareti hediye edilecektir. Umre çekilişine katılacak ilgili kişilerin, yarışma öncesinde yapılacak teknik toplantıya vaktinde katılıp, isminin yazılı olduğu il onaylı kafile listesini, toplantıda nufüs cüzdanıyla birlikte görevli kişiye göstermesi, çekilişe ismini yazdırması, imza atması ve çekiliş anında salonda nüfus cüzdanıyla birlikte hazır olması gerekmektedir. Çekiliş ödül töreninde gerçekleştirilecektir. Çekilişte ismi okunan kişinin salonda hazır olması, ismi anons edildikten sonra 3 dakika içerisinde anonsu eden kişinin yanına gelmesi gerekmektedir. Aksi takdirde umre hakkı yanar ve başka bir çekiliş yapılır. Çekilişe katılacak beden eğitimi öğretmenleri, çalışmış olduğu okulda eğitim gören en az bir (1) öğrencinin yarışmaya katılmış olma zorunluluğu vardır.

 

 

 

G – KULÜP PUANLAMALARININ HESAPLANMASI

Dereceye giren kulüplerin belirlenmesinde aşağıdaki puan sistemi uygulanır, bir kulüpten birden fazla sporcu dereceye girmişse en iyi derece alan sporcunun puanı hesaplanır.

 

BİRİNCİ          :           10 Puan,

İKİNCİ            :           7 Puan,

ÜÇÜNCÜ                   :           5 Puan,

DÖRDÜNCÜ :           4 Puan.

BEŞİNCİ         :           3 Puan,

ALTINCI         :           2 Puan,

         YEDİNCİ      :           1 Puan

 

 

 

 

 

 

 

H – GİDERLER:

-          Müsabakada görevli personel, hakem ücretleri, ilk altı (6) dereceye giren sporcuların ve 1 idareci ile bir antrenörün harcırahları ve her türlü organizasyon giderleri Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunca karşılanacaktır.

-          Müsabakalarda verilecek ödüller ve tanıtım çalışmaları Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü tarafından karşılanacaktır.

-          Müsabakaya reglamanı ve duyurular Türkiye Vucut Geliştirme Fitnnes ve Bilek Güreşi Federesyonu resmi sitesi www.tvgfbf.gov.tr ve www.bilekguresi.com adreslerinden yapılacaktır.

 

 

I – YARIŞMA PROGRAMI:

 

09 Aralık 2017 – Cumartesi

Saat 09:00 – 09:30   : Teknik toplantı ve İl Kayıtları

Saat 09:30 – 12:30   : Sporcuların tartıları ve kayıtları

                                   (Tartılar illerin alfabetik sırasına göre yapılacaktır.)

Saat 12:30 – 14:30   : Kura çekimi ve yarışma çizelgelerinin hazırlanması, öğle yemeği.

Saat 14:30 – 21:00   : 18 Yaş Altı Gençler Erkekler Sol Kol

                                   Eleme Müsabakaları, Yarı Final, Final ve Madalya Töreni

 

10 Aralık 2017 – Pazar

Saat 09:00 – 12:00   : 18 Yaş Altı Gençler Sağ Kol Eleme Müsabakaları.

Saat 12:00 – 13:00   : Öğlen Yemeği .

Saat 13:00 – 14.00   : Açılış seremonisi (Tüm Sporcu, Antrenör ve İdareciler katılacaktır.)

Saat 14:00 – 21.00  : 18 Yaş Altı Gençler Sağ Kol  Eleme

                        Müsabakaları, Yarı Final, Final ve Madalya   Töreni, Umre Çekilişi

 

13.         Bu Genelgede yer almayan konularda WAF Yarışma Kuralları geçerli olup, Genelgedeki kuralların değiştirilmesi hususunda; Teknik Komite ve hakem kurulu Öneriler sunar.

14.      Bu talimatta değişiklik yapma yetkisi  yalnızca Federasyon Başkanına aittir.

 

İRTİBAT:
Organizasyon Bilgisi                                  :  Ali Osman Aydın  0 (505) 680 59 21
Yarışma Teknik Kuralları              : 
Aydın Necip Telyakar  0 (532) 627 74 75  (Yarışma Başhakemi)
Bilek Güreşi Federasyonu Adresi  : 
Meşrutiyet Caddesi, Saadet Apartmanı 26/2 Kızılay, Ankara
Bilek Güreşi Federasyonu İletişim :  Tel: 0 312 312 72 09Fax:
0 312 310 49 05
Detaylı Bilgi                                    : 
www.tvgfbf.gov.tr www.bilekguresi.com

        Niyazi KURT

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve
      Bilek Güreşi Federasyon Başkanı