17-19 KASIM 2017 GİRESUN - BİLEK GÜREŞİ ADAY HAKEMLİK KURSU

img

KURS YERİ :

Çotanak İzcilik ve Spor Kulübü. Hacı Siyam Mah. İnönü Cad. No 89 GİRESUN.

İletişim: Ömer Öztürk: 0505 268 5352

KURSA KATILACAK OLANLARDA ARANILACAK ŞARTLAR


KURS İÇİN 40 YAŞ SINIRI BULUNMAKTA OLUP, BİLEK GÜREŞİ MİLLİ SPORCULARIMIZDA YAŞ VE EĞİTİM ŞARTI

ARANMAYACAKTIR.

1-) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

2-) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise

yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

3-) En az 18 yaşını doldurmak,

4-) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında

tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve

casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa

karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak

için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi

kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak

5-) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları

Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak

kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.


KURSİYERLERDEN İSTENEN BELGELER


1-4 adet vesikalık fotoğraf

2-En az lise ve dengi okul diplomasının noter onaylı fotokopisi, yeni mezunlar çıkış belgesi ile müracaat

edebilirler.

3-Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi

4-Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden alınacak cezalı olmadığına dair yazı

5-Sağlık raporu(Hükümet tabipliğinden veya sağlık ocaklarından)

6-Savcılık iyi hal kağıdı

7-Kurs ücreti ödendiğine dair banka dekontu Federasyonumuzun GARANTİ BANKASI –Ankara Anafartalar

Şubesindeki TR75 0006 2000 7110 0006 2994 58 numaralı hesabına Kurs ücreti 100 –TL yatırmaları

gerekmektedir. NOT: Kurstan herhangi bir sebeple vazgeçen kursiyerlerin ödemeleri 6 ay içerisinde yapılacaktır.

FEDERASYON TEL: 0 312 312 72 09 FAX: 0 312 310 49 05

İletişim: Aydın Necip TELYAKAR (MHK Başkanı): 0532 627 74 75

NOT: Kursiyerler belirtilen tarih ve yerde sabah saat 09.00’da belgeleriyle birlikte hazır bulunacaklardır.

Niyazi KURT

Federasyon Başkanı